50-degrees02.jpg

Prosjekt

Skåppå er med i flere kompetanse-, nettverks- og klyngeprosjekt. Vi ønsker å bidra til å skape tillit, identifisere felles utfordringer, interesser og samarbeidsmuligheter gjennom prosjekt for bedrifter i utvikling.

Vi har et utstrakt bedriftsnettverk i Lillehammer og Gudbrandsdalen, og gjennom vår eier SIVA har vi tilgang på nettverk og klynger i hele Norge. Vi har mange relevante arrangementer og møteplasser der bedrifter og støtteapparat møtes. Ruger du på en idé, så kan nettverk være nøkkelen for å komme i gang!

Prosjekt:

Bedriftsnettverk:

Ønsker du å vite mer om våre prosjekt?