Skappa__web__.jpg
 

Hei, vi er Skåppå!

Vi brenner for å forløse gode ideer, bidra til utvikling og skape vekst. Mottoet vårt, «den smarte grønne dalen», viser vår klokketro på potensialet, folkene, kompetansen og ideene i Gudbrandsdalen.

Skåppå kunnskapspark er din utviklingspartner. Vi hjelper din bedrift med å oppnå økt lønnsomhet, utvikling eller innovasjon. Enten du er fersk gründer med en god idé, en del av en etablert bedrift som er klar for å ta et steg videre, eller planlegger et prosjekt, har vi de rette verktøyene.

 
Skåppå (dialekt): skape, bringe i stand, frambringe, skape noe nytt / skape seg en framtid / skape blest om noe
 
 
Skappa_-21.jpg

Eldrid Rudland

Daglig leder
+47 905 49 631 · eldrid@skappa.no


Eldrid er utdannet innen reiseliv, innovasjon og næringsutvikling. Tidligere har hun jobbet som Reiselivssjef i Nasjonalparkriket Reiseliv AS, bedriftsrådgiver- og prosjektleder i Skåppå, hvor hun i august 2018 tok over som daglig leder. Eldrid har god kjennskap til hele næringslivet i Gudbrandsdalen, har politisk erfaring og et brennende engasjement for næringsutvikling i Gudbrandsdalen.

Eldrid er sauebonde fra Sør-Fron, og jobber for Skåppå i hele Gudbrandsdalen.

Skappa_-10.jpg

Øyann B. Strand

Prosjektkoordinator
+47 920 49 352 · oyann@skappa.no

Øyann er utdannet innen reiseliv, økonomi og administrasjon. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder og kontorleder. Hennes rolle i Skåppå er prosjektkoordinator hvor hun har kontroll på alle administrative oppgaver i bedriften.

Øyann bor i Vågå, og er selvfølgelig å finne på vårt hovedkontor der.

Skappa_-2.jpg

Ole Smidesang

Innovasjonsleder
+47 917 43 455 · ole@skappa.no

Ole har utdannelse som sivilagronom og innen markedsføring. Han har mange års erfaring der han har vært høyt og lavt innenfor det meste av reiselivs- og opplevelsesbasert turisme i Innlandet. Som utviklingsleder i Skåppå har Ole ansvaret for å legge til rette for nye prosjekt og bedrifter. Han har inngående kunnskap om opplevelsesnæringen, og brenner for å skape utvikling som setter Gudbrandsdalen på kartet.

Ole er gardbruker fra Fåvang, og jobber for Skåppå i hele Gudbrandsdalen.

Skappa_-16.jpg

Martin Stok

Inkubatorleder
+47 481 80 185 · martin@skappa.no

Martin er utdannet sivilingeniør i industriell design, med spesialisering innen innovasjonsledelse. Martin jobber i Skåppå med bedriftsrådgivning, spørsmål om finansiering og prosjektledelse knyttet SIVAs inkubasjonsprogram. Martin er god på tidlig fase, idé- og konseptutvikling og han har stort nettverk. Han har erfaring med design, utvikling, organisering, finansiering og oppfølging av utviklingsprosjekter med både oppstartselskaper, etablerte virksomheter og universitet.

Martin har kontorplass i Lillehammer, men jobber i hele Gudbrandsdalen.

Skappa_-6.jpg

Linn Hagberg Torgersen

Prosjektleder/rådgiver
+47 41 63 05 02 · linn@skappa.no

Linn er utdannet innen reiselivsledelse, innovasjon og næringsutvikling. Hennes arbeidsoppgaver i Skåppå er rådgivning og prosjektledelse for våre kunder som ønsker utvikling innen reiseliv og opplevelser. Linn er også kommunikasjonsansvarlig i Skåppå.

Linn har kontorplass i Lillehammer, men jobber i hele Gudbrandsdalen.

Skappa_web__-2.jpg

Ingvild Johanne Aarhus

Prosjektleder/rådgiver
+47 405 52 401 · ingvild@skappa.no

Ingvild er utdannet innen aquaculture og ppu. Hun har bred erfaring fra oppdrettsnæringen, hvor hun har jobbet med forskning og utvikling innenfor teknologi og storskala produksjon. Hun er en erfaren prosjektleder og har blant annet vært med å etablere og drive næringsklyngen akvARENA. I Skåppå er hennes hovedområde prosjektledelse innenfor landbruks- og forskningsprosjekter. Hun er også Kompetansemegler for Forskningsrådet/Fylkeskommunen.

Ingvild er sauebonde i Vestre Gausdal, og har kontorplass i Lillehammer men jobber i hele Gudbrandsdalen.

Skappa_-24.jpg

Camilla Melgård

Prosjektleder og leder for næringshageprogrammet
+47 911 87 023 · camilla@skappa.no

Camilla er utdannet høgskoleingeniør og bedriftsøkonom. Hun har bakgrunn fra grafisk industri og har blant annet jobbet med markedsføring og bedriftsutviklingsprosjekter. Camilla jobber i Skåppå med bedriftsrådgivning, spørsmål om finansiering og prosjektledelse knyttet SIVAs næringshageprogram.

Camilla er sauebonde fra Sør-Fron, og jobber for Skåppå i hele Gudbrandsdalen.

 
Skappa_-7.jpg

Arne Christian Mæhlum

Prosjektleder/rådgiver
+47 908 42 065 · arne@skappa.no

Arne er utdannet som typograf og grafisk ingeniør. Han har lang erfaring fra trykkeribransjen, der han jobbet seg fra lærlig til produksjonssjef. Videre har Arne jobbet som markedskoordinator i Nav Nord-Gudbrandsdal. I Skåppå har Arne ansvar for førstelinjetjenesten i Vågå, samt bedrifter innenfor industri.

Arne er fra Otta, med arbeidsområde i Nord-Gudbrandsdalen.

 

Suksesshistorier

Vi har jobbet med gründere i hele Gudbrandsdalen, se hva noen av dem har oppnådd. 

 

Kunder

Her er noen av de flotte bedriftene vi har fått lov til å bistå.

Partnere

Her er våre flotte hovedsamarbeidspartnere!

I tillegg er vi stolte av å jobbe sammen med HiL, NTNU, Regionrådene for Lillehammer-regionen, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen, og næringsforeningene i Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen.