markus-spiske-502390-unsplash-1600x960.jpg
 

Gardsgründer 2019

Hva er Gardsgründerprogrammet?

Gardsgründer er et program for deg som ønsker å utvikle gården din. Har du en konkret idé, eller er du allerede i gang med å utvikle gården din? Da kan du få hjelp og en ekstra dytt i riktig retning gjennom vårt utviklingsprogram. Utviklingsprogrammet innebærer 3 samlinger og individuell mentoroppfølging av gården din. Formålet med utviklingsprogrammet er at du skal kunne komme et steg videre i å realisere drømmen om å leve av gården din. Samlingene inneholder foredrag og gruppearbeid. De tre tar for seg tema som:

  • idéutvikling

  • kartlegging av ressurser (egne og gårdens ressurser)

  • forretningsplan

  • marked og markedspotensial

  • veien videre

  • nettverk

Erfaring fra Gardsgründerene 2018

 Erfaringer fra tidligere deltakere i prosjektet er svært positive. De rapporterer om å ha fått verdifull innsikt i satsingene sine, og de har hatt godt utbytte av å få «friske øyne» på prosjektet sitt, konstruktive tilbakemeldinger, og et større nettverk. De melder at de har fått innsikt i hvordan de jobber med idéutvikling, kunde/marked og forretningsplan. Det å jobbe med en idé i grupper har også vært en verdi for de som deltok. Samtlige gårder som var med i gardsgründer 2018 vil anbefale andre gårder å delta i programmet.

I 2018 deltok følgende gårder:

Tromsnes gård, Solbjør Gard, Talleråsmoen, Per Gynt Hjort, Øvre Storengen, Rustad gård og Sygard Toft. De har jobbet med alt fra direktesalg av kjøtt, frukt og bær, Inn på tunet tjenester, Sommerleir for barn, Yoga, Bakeri og ulike former for opplevelsesturisme. Gårdene er spredt i hele gudbrandsdalen fra Dovre i nord til Lillehammer i sør.

Deltakere 2018

Deltakere 2018

Hvem kan delta og hva koster det?

Utviklingsprogrammet er åpent for alle som har en gård og en idé. Fortrinnsvis ønsker vi to deltakere per gård. Du trenger ikke å ha kommet særlig langt med idéen din, men det bør være en målsetting for deg, at idéen din skal bidra til at du kan leve av gården din på heltid. Programmet er også åpnet for de som har kommet litt på vei med ideen sin, men trenger hjelp til å komme videre. Utviklingsprogrammet er begrenset til gårder i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen.

Pris pr. gård er kr 5 000,-.

Send oss din søknad

(Hjelpestikkord: Hvilken drift, bygningsmasse, kulturminner, skog og utmark, seter, øvrige rettigheter(jakt/fiske), maskiner, besetning, andre interesser, klausuler, historie evt andre ressurser på garden)
(Hjelpestikkord: hva er det du/dere ønsker å utvikle, hva er det unike og hvem skal jeg/vi selge til)
(Hjelpestikkord: ressurser på garden, hvilken kunnskap har du/dere selv, nettverk, kapital)*