Fakta

  • Prosjektnavn: ”Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal”

  • Prosjektperiode: Januar 2019 – Desember 2023

  • Prosjekteier: Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen v/ Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen

  • Prosjektleder: Ole A. Smidesang, Skåppå

  • Kontaktperson: Frode Damstuen, Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen - frode@regionrådet.no,

    tlf. 90915501

Sammendrag:

Offentlig sektor i Nord-Gudbrandsdalen har et stort u-utnytta potensial når det gjelder forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle gode, grønne og bærekraftige tjenester for innbyggerne, samt skape attraktive og framtidsrettede arbeidsplasser.

”Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal” skal identifisere potensial og realisere dette gjennom fokus på innovasjonsprosesser, miljø- og klimafokus, kunnskapsutvikling og forsterket samhandling. Målet er at prosjektet skal bidra til 24 nye FoU/utviklingsprosjekter i året og 300 nye arbeidsplasser i regionen innen 2024.

Deltakere i prosjektet

Deltakere i prosjektet