Fakta

 •  Prosjektnavn: Tour de Dovre

 • Kunde: Dovrefjell Opplevelser og Utleie AS

 • Kilde: Bedriftsnettverk Innovasjon Norge - forprosjekt

 • Prosjektleder: Camilla Melgård, Skåppå

 • Nettverkspartnere: Funkibator, Hjerkinn Fjellstue, Grimsdalshytta, Toftemo Turiststasjon, Trolltun, Furuhaugli Turisthytter, Mountains of Norway, Nasjonalparkriket Reiseliv

 • Geografi: Nord-Gudbrandsdalen/Dovre

 • Kontakt: Camilla Melgård - 911 87 023

Kart over Tour de Dovre

Sammendrag

Vi ser Tour de Dovre som et produkt med stort potensiale. Produktet eksisterer som produkt i dag, og markedsføringen skjer i hovedsak via Dovrefjell Opplevelser- og Utleie, og Mountains of Norway. Vi ser derimot behovet for å videreutvikle konseptet og kvalitetssikre produktet i samtlige ledd. Innovasjon Norge har definert følgende suksesskriterier dersom du skal lykkes med sykkelturisme:

 • Transport

 • Overnatting og mat

 • Service

 • Stier/veier med skilt og kart

I tillegg fremheves viktigheten av samarbeid. Det påpekes at sykkelturisme gir store ringvirkninger til lokalt næringsliv (ref. Haaken Christiansen – «Norge som sykkeldestinasjon»).

Som et ledd i prosjektet og for å sikre kvalitet har det blitt etablert et bedriftsnettverk for Tour de Dovre bestående av aktører innen både mat-, overnatting- og service.  

Målsettinger for prosjektet:

 • Tour de Dovre skal regnes som Norges flotteste sykkelopplevelse

 • Tour de Dovre skal bidra til omsetningsøkning i skuldersesonger

 • Reiselivet skal oppleve økt verdiskaping pr. gjestedøgn som følge av produktet Tour de Dovre