Skappa__web__-15.jpg

SIVA

Selskapet tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er nasjonal operatør av næringshage- og inkubatorprogrammet Skåppå er en del av.

 SIVA sine innovasjonsprogram bidrar til utvikling av oppstartsmiljø og bedriftsfellesskap. Selskapene som tas inn i programmene kalles Siva-partnere. De er profesjonelle nyskapere som gjør en formidabel innsats for utvikling av norsk næringsliv. De støtter og veileder nesten 4000 vekstbedrifter hvert år.

sivapartner-alle-farger.jpg