Fakta

  • Prosjektnavn: “Økokorn”

  • Prosjektperiode: Vår 2017 - vår 2020 (videreføring av “Særimne” - tidligere prosjekt)

  • Samarbeidspartnere: Wout Mutsaers (rådgiver), Dag Høiholt-Vågsnes (kornprodusent), Ole A. Smidesang (gårdbruker), Kjell Kaurstad (gårdbruker)

  • Prosjektleder: Ingvild J. Aarhus, Skåppå

  • Kontaktperson: Ingvild Aarhus - ingvild@skappa.no

Sammendrag:

Økologisk fôr til gris produseres i dag ved bruk av importerte fôrråvarer fra Brasil, Argentina, Kina og Kasakhstan. Dette harmonerer dårlig med den økologiske tankegangen og utfordrer den norske økologiske verdikjede fra primærprodusent til forbruker. Aktørene i prosjektet, primærprodusenter av både korn, kraftfor og gris, samt rådgivere har siden 2014 samarbeidet om verdikjedeutvikling for økologisk gris.

Målet med prosjektet er å utvikle et fôr basert på 100% lokale råvarer og utvikle en organisasjonsmodell (fôrlag) der prosessen fra korn til distribusjon er praktisk, økonomisk og gir primærprodusentene full kontroll over kvaliteten på produktet. Fôrproduksjonsmetoden og fôrlagsmodellen skal være lett skalerbar og overførbar til andre aktører som ønsker å produsere sitt eget kraftfôr for økologisk svineproduksjon, og også annen husdyrproduksjon.